การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง

Home / News / การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง

software-news

การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้จะขาดสิ่งที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์ ไปไม่ได้เลย เพราะถ้าขาดเจ้าสิ่งนี้ไปตัวคอมพิวเตอร์เองก็แทบไม่ได้มีความหมายอะไรให้เราสามารถทำงานได้ ซึ่งการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ว่านี้จริงๆ แล้วก็จะถูกแบ่งประเภทออกเป็นหลายๆ ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน โดยหากมีการแบ่งออกมาจริงๆ แล้วจะเห็นว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันประจำอาจมีได้หลากหลายประเภท เพราะฉะนั้นลองมาดูกันว่าซอฟต์แวร์ที่เราได้ยินกันจนชินหูนี้จริงๆ แล้วถูกแบ่งประเภทอย่างไรบ้าง

ปกติแล้วการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการแยกย่อยออกไปอีก โดยประเภทของซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วย

 1. การแบ่งเชิงเทคนิค สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก 3 ประเภท ประกอบไปด้วย
 • ซอฟต์แวร์ระบบ – เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ให้การทำงานของฮาร์ดแวร์สามารถทำงานได้เข้ากับระบบของคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ ระบบไดร์ฟเวอร์ และระบบหลักอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ – เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ทั่วไป อาทิ โปรแกรมสำนักงาน, โปรแกรมฐานข้อมูล, เว็บเบราเซอร์ เป็นต้น
 • ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ – เป็นเครื่องมือที่โปรแกรมเมอร์เอาไว้สำหรับการเขียนโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดีบักเกอร์
 1. การแบ่งตามรูปแบบการส่งมอบ สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก 2 ประเภท ประกอบไปด้วย
 • ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป – เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการขาย ให้เช่า หรือเปิดให้บริการ มีการคิดค่าบริการแบบ transaction, license
 • ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเงินเดือน – เป็นลักษณะของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ใช้งานได้เฉพาะตัวกับงานประเภทต่างๆ แยกออกเป็นเรื่องๆ ไป ส่วนมากแล้วลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะเป็นของผู้ที่ว่าจ้างเพื่อให้พัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ขึ้นมา
 1. การแบ่งตามประเภทของการเลือกนำไปใช้งานเป็นหลัก สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก 3 ประเภท ประกอบไปด้วย
 • ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไป – เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานเพื่อเอาไว้แก้ไขปัญหา จัดการทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรองค์กร เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี, ซอฟต์แวร์การจัดทำด้านเอกสารต่างๆ
 • ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก – เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านตัวระบบปฏิบัติการพิเศษบนอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก อาทิ โทรศัพท์มือถือ จะแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้อีกประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนธุรกรรมด้านธุรกิจ อาทิ Mobile Banking, GPS on Mobile, Mobile payment กับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความบันเทิงและนันทนาการที่ยังรวมไปถึงเกมบนมือถือด้วย
 • ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว – ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นการให้ซอฟต์แวร์ทำการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น ระบบ GPRS ทำความเย็นอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น