ทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประยุกต์

Home / News / ทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประยุกต์

software-basic-photo

เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์จริงๆ แล้วก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็นประเภทต่างๆ อีกตามความเหมาะสมและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อย่างซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันจนคุ้นหูก็คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่เรานั้นใช้งานกันอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าเราอาจไม่รู้เท่านั้นเองว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เรากำลังใช้งานอยู่นั้นคือโปรแกรมประเภทไหน การทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประยุกต์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือบางคนอาจเรียกว่าโปรแกรมประยุกต์ เป็นโปรแกรมสำเร็จที่มีผู้ทำการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานทั่วไปได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจจะเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเฉพาะทางซึ่งผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นผู้ที่ทำการพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานของตนเองก็ได้อยู่เหมือนกัน และหากมีการแบ่งแยกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

ซอฟต์แวร์สำเร็จ

ในบรรดาซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วไปนี้ ซอฟต์แวร์สำเร็จถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมต่อการใช้งานมากที่สุด ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทได้มีการคิดค้นพร้อมพัฒนาขึ้นมาจากนั้นจึงได้มีการออกวางจำหน่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ซื้อแล้วไปใช้โดยตรงไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลานั่นพัฒนาซอฟต์แวร์กันอีกให้วุ่นวาย ส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์สำเร็จที่ได้รับความนิยมตามท้องตลาดทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย

  1. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ – ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร ทำการแก้ไข ลบ เพิ่ม แทรก พร้อมจัดรูปแบบเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เอกสารที่พิมพ์เอาไว้ถือเป็นแฟ้มข้อมูล สามารถเรียกกลับมาพิมพ์เพิ่ม แก้ไขใหม่ได้ จากนั้นก็สามารถพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์เอกสาร มีความเรียบร้อยสวยงาม
  2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน – ช่วยเรื่องการคิดคำนวณ ใช้หลักการคล้ายกับว่ามีโต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่ มีเครื่องมือเหมือนปากกา ยางลบ เครื่องคำนวณวางไว้เสร็จสรรพ มีช่องใส่ตัวเลข สูตร ข้อความ สั่งให้คำนวณตามสูตรที่กำหนด
  3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล – เป็นการรวบรวมข้อมูลหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บแล้วเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้งานใหม่ ทำรายงาน สรุปผลจากข้อมูลอื่นๆ
  4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ – ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ สามารถแสดงแผนภูมิ กราฟ รูปภาพ ให้ออกมาดูน่ามองและเกิดความสนใจจากผู้พบเห็น
  5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล – ช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ห่างไกลออกไปได้ ผ่านการเชื่อมโยง เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจหรือกิจกรรมบางอย่างโดยเฉพาะที่ซอฟต์แวร์สำเร็จไม่สามารถทำได้ เช่น โปรแกรมสำหรับการฝากถอนเงินของธนาคาร โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชี โปรแกรมการออกใบเสร็จของร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น