ประเภทต่างๆ ของ Hardware

Home / News / ประเภทต่างๆ ของ Hardware

Hardware-pic

Hardware คือ อุปกรณ์หลายชนิดที่นำมารวมกันและประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย Hardware มีรูปลักษณ์เป็นโครงร่างคุณมองเห็นด้วยตา สามารถสัมผัสได้ เช่น จอภาพ , คีย์บอร์ด , เมาส์ เป็นต้น สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนต่างๆ จากลักษณะการทำงาน ได้ 4 ประเภท คือ หน่วยประมวลผลกลาง , หน่วยรับข้อมูล , หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ซึ่งอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ได้แก่…

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) หรือ Microprocessor ใช้ในการประมวลผลข้อมูล จากการคำนวณกับการเปรียบเทียบ มันจะทำงานตามจังหวะเวลาแน่นอน หรือสัญญาณ Clock เมื่อมีการเคาะจังหวะ 1 ครั้ง มันก็จะเกิดกิจกรรม 1 ครั้งเช่นเดียวกัน หน่วยที่ใช้ในการวัดความเร็วของ CPU เรียกว่า ‘Herzt’ ใช้เป็นตัวบอกว่ามันสามารถการทำงานได้กี่ครั้งใน 1 วินาที เช่น ถ้ามีความเร็ว 2.5 GHz คือ มันทำงานได้เร็วถึง 2,500 ล้านครั้ง/ 1 วินาที แน่นอนว่าเมื่อสัญญาณ Clock เร็วขึ้น ก็จะทำให้คอมพิวเตอร์มีความเร็วมากขึ้นตามไปด้วย และแน่นอนว่า CPU ที่ทำงานเร็วมาก ราคาก็จะสูงขึ้นมากตามไปด้วย ทั้งนี้ควรเลือกตามความใช้งานจริงของเรา

หน่วยรับข้อมูล

หน่วยนี้ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูล ให้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนอุปกรณ์ใช้ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่ แป้นพิมพ์ ซึ่งใช้การพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ , เมาส์สำหรับคลิกสั่งงาน , Scanner สำหรับสแกนรูปภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ , ไมโครโฟนสำหรับสนทนา , กล้องดิจิตอลสามารถโอนถ่ายข้อมูลพร้อมนำเข้าไปเก็บไว้ ในดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

หน่วยแสดงผล

ช่วยในการแสดงผลข้อมูล โดยผ่านการประมวลผลในรูปแบบของ ข้อความ , ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว , เสียง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์อันทำหน้าที่ในการแสดงผล ได้แก่ จอภาพ ใช้ในการแสดงตัวอักษรหรือรูปภาพ , Printer ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องออกมาในรูปแบบของกระดาษพิมพ์ , ลำโพง แสดงเสียงเพลงหรือเสียงพูด เป็นต้น

Hardware-photoหน่วยความจำ

มีหน้าที่ในการจดจำข้อมูล ให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ หน่วยความถาวร ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่จำข้อมูลได้ตลอดเวลา และส่วนหน่วยความจำอีกประเภทที่ 2 คือ หน่วยความจำชั่วคราว โดยหน่วยความจำประเภทนี้ จะจำข้อมูลได้เมื่อคุณเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น หน่วยความจำชั่วคราว จัดเป็นหน่วยความจำหลัก ผู้ใช้สามารถซื้อเพื่อนำมาติดตั้งเพิ่มเติมให้มีหน่วยความจำจำนวนมากขึ้นได้ เรียกกันแบบสั้นๆทั่วไปคือ Ram

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

ทำหน้าที่เก็บข้อมูลไว้เพื่อนำไปใช้ในครั้งหน้า เพราะหน่วยความจำ Ram จะจำข้อมูลได้เฉพาะช่วงเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ไว้ในโอกาสต่อไป คุณจะต้องบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรอง และหน่วยความจำสำรองก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เลือกใช้ได้ตามใจชอบ เช่น Hard Disc , CD – Rom , DVD – Rom , USB flash drive เป็นต้น