หลักการพัฒนา Software ในอนาคต

Home / News / หลักการพัฒนา Software ในอนาคต

Software

หลักการพัฒนา Software ที่ดี คือต้องพยายามค้นหาข้อผิดพลาดให้ได้ พร้อมกับตีกันในเรื่องขั้นตอนของการพัฒนา และไม่ยึดติดกับขั้นตอนมากจนเกินไป เพราะจะทำให้โครงการเกิดความล่าช้า หรือล้มเหลว เนื่องจากเลือกใช้ขั้นตอนอันไม่เหมาะสมกับประเภทของ Software ถ้าสามารถค้นพบข้อผิดพลาดในช่วงแรกๆ ได้ เป็นการช่วยลดระยะเวลา รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนา Software มีมากมายหลายแบบ อีกทั้งยังคงมีวิวัฒนาการอยู่เรื่อยๆ อันเนื่องมาจากสาขาทางวิศวกรรม Software นี้ เพิ่งถือกำเนิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ 20 เพราะฉะนั้นถ้าทำการเทียบกับระยะเวลา ที่มนุษยชาติได้ทำการศึกษากระบวนการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งมีมาเป็นพันๆ ปีแล้ว ก็จัดว่า สาขาทางวิศวกรรม Software ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่มาก เพราะฉะนั้น ในการพัฒนา Software จำเป็นต้องตั้งคำถามว่า กระบวนการไหนเหมาะสม สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาและประเภทของ Software นั้นๆ ไม่ใช่เลือกว่ากระบวนการใดดีที่สุด

การพัฒนา Software ไม่ใช่กระบวนการอันมีจุดเริ่มต้น กับจุดสิ้นสุดอย่างแน่นอน ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพราะ Software ใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้โจทย์บางอย่าง ให้กับมนุษย์ ต่อมาเมื่อสภาพของโจทย์เปลี่ยนแปลงไป Software ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย Software ที่ขาดการบำรุง จึงเสื่อมคุณภาพ ทั้งที่ไม่ได้มีตรงไหนเสีย ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อีกต่อไปนั่นเอง

ในช่วงแรกๆ การผลิต Software ปราศจากขั้นตอนใดๆ เริ่มต้นด้วยการเขียน Software เลย พอมีปัญหาก็ค่อยแก้ไข เขียนแล้วแก้ แก้แล้วเขียน สลับกันไปมา จนกว่าจะได้ตามความต้องการ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือ จะได้ Software อันมีความซับซ้อนมาก ถ้าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง รวมทั้งใช้ผู้แก้ไขซึ่งไม่ใช่ผู้เขียน Software ตัวนั้นเอง ก็จะมีปัญหาตามมามาก จึงทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุง Software นั้นเกินกว่างบประมาณซึ่งได้กำหนดเอาไว้

Software-

จากข้อด้อยอันใหญ่หลวงนี่เอง จึงได้มีการนำหลักวิศวกรรมมาใช้ในการพัฒนา จึงทำให้การพัฒนา Software แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่

  1. การกำหนดคุณลักษณะ Software

เป็นการตีกรอบว่าจะ สร้างอะไร หรือ โจทย์ปัญหาต้องการแก้คืออะไร และ สิ่งที่จะใช้แก้ปัญหานี้คืออะไร

  1. สร้าง Software

มุ่งเน้นว่าจะ สร้างอย่างไร หรือ ทำอย่างไรถึงจะสร้างสิ่งที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้ และ ทำอย่างถึงจะตรวจสอบหาข้อบกพร่องได้ รวมทั้งสิ่งที่นำมาใช้แก้ปัญหา Software และเอกสารอธิบาย Software

  1. วิวัฒนาการของ Software

มุ่งเน้นว่าจะ เปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือ เมื่อปัญหาเปลี่ยนแปลงไปต้องทำอย่างไร ถึงจะปรับปรุงสิ่งนั้นให้ยังคงใช้แก้ปัญหาได้อยู่

สำหรับปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่ค่อยเน้นในเรื่องการออกแบบให้ครอบคลุมเท่าที่ควร ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ Software เป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้เจอข้อผิดพลาดได้ช้า จึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข รวมทั้งเวลา เพิ่มขึ้นมากด้วย