ประเภทต่างๆ ของ Hardware

ประเภทต่างๆ ของ Hardware

Hardware คือ อุปกรณ์หลายชนิดที่นำมารวมกันและประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย Hardware มีรูปลักษณ์เป็นโครงร่างคุณมองเห็นด้วยตา สามารถสัมผัสได้ เช่น จอภาพ , คีย์บอร์ด , เมาส์ เป็นต้น สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนต่างๆ จากลักษณะการทำงาน (more…)
Read More
ความหมาย software คืออะไร ?

ความหมาย software คืออะไร ?

software เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมซึ่งใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ โดยคำสั่งพวกนี้ร้อยเรียงกันขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานในขั้นพื้นฐานก็เป็นแค่การใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสอง แทนข้อมูลตัวเลข , ตัวอักษร , รูปภาพ หรือ เป็นเสียงพูดก็ยังได้ (more…)
Read More