Hardware ทําหน้าที่อะไร

Hardware ทําหน้าที่อะไร

Hardware คือ ส่วนประกอบ , โครงสร้าง , อุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่งเข้ามาช่วยในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยหน้าที่ของ Hardware คือ  ทำงานตามคำสั่งของมนุษย์ , ควบคุมการทำงานต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ จำแนกหน้าที่ได้ ดังนี้ (more…)
Read More
ประเภทต่างๆ ของ Hardware

ประเภทต่างๆ ของ Hardware

Hardware คือ อุปกรณ์หลายชนิดที่นำมารวมกันและประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย Hardware มีรูปลักษณ์เป็นโครงร่างคุณมองเห็นด้วยตา สามารถสัมผัสได้ เช่น จอภาพ , คีย์บอร์ด , เมาส์ เป็นต้น สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนต่างๆ จากลักษณะการทำงาน (more…)
Read More