ความหมาย software คืออะไร ?

ความหมาย software คืออะไร ?

software เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมซึ่งใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ โดยคำสั่งพวกนี้ร้อยเรียงกันขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานในขั้นพื้นฐานก็เป็นแค่การใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสอง แทนข้อมูลตัวเลข , ตัวอักษร , รูปภาพ หรือ เป็นเสียงพูดก็ยังได้ (more…)
Read More
Softwareประยุกต์ คืออะไร

Softwareประยุกต์ คืออะไร

Softwareประยุกต์ เป็น Software ใช้กับงานด้านต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ โดยนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ในปัจจุบันนี้มีผู้พัฒนา Software สำหรับใช้งานด้านต่าง ๆ ออกวางจำหน่ายมากมาย ทำให้การประยุกต์ในงานคอมพิวเตอร์มีความกว้างขวางรวมทั้งแพร่หลายกว่าเดิม (more…)
Read More