การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง

การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง

การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้จะขาดสิ่งที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์ ไปไม่ได้เลย เพราะถ้าขาดเจ้าสิ่งนี้ไปตัวคอมพิวเตอร์เองก็แทบไม่ได้มีความหมายอะไรให้เราสามารถทำงานได้ ซึ่งการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ว่านี้จริงๆ แล้วก็จะถูกแบ่งประเภทออกเป็นหลายๆ ประเภทขึ้น (more…)
Read More
ทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประยุกต์

ทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประยุกต์

เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์จริงๆ แล้วก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็นประเภทต่างๆ อีกตามความเหมาะสมและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อย่างซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันจนคุ้นหูก็คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่เรานั้นใช้งานกันอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าเราอาจไม่รู้เท่านั้น (more…)
Read More