C# มีความหมายว่าอะไร

C# มีความหมายว่าอะไร

การทีเราใช้งานคอมพิวเตอร์กันเป็นประจำใครจะไปรู้ว่าจริงๆ แล้วกว่าจะเกิดเป็นสิ่งต่างๆ ที่สามารถใช้งานขึ้นมาได้นี้ต้องผ่านอะไรต่างๆ มากมาย คนธรรมดาทั่วไปสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสักหน่อยอย่างเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกสิ่งที่นักพัฒนาต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้กันต่อไป (more…)
Read More
เรามาทำความรู้จักกับ ASP.net

เรามาทำความรู้จักกับ ASP.net

ข้อดีอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นอย่างทีเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือคนใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ เองก็เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน สิ่งไหนที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้จริงๆ ในเวลานี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ย่อมมีปัจจัยสำคัญหลายๆ (more…)
Read More