เรามาทำความรู้จักกับ ASP.net

Home / News / เรามาทำความรู้จักกับ ASP.net

asp-photo-pic

ข้อดีอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นอย่างทีเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือคนใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ เองก็เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน สิ่งไหนที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้จริงๆ ในเวลานี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ย่อมมีปัจจัยสำคัญหลายๆ ด้านสำหรับนักพัฒนา อย่างเรื่องของ ASP.net ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย คนที่ไม่ได้คลุกคลีก็อาจไม่เข้าใจว่านี่คืออะไร ซึ่งก็จะขออธิบายแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

ASP.net เป็น เทคโนโลยีที่มีเอาไว้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์, เว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บเซอร์วิส จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ .NET Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไมโครซอฟท์ สำหรับ ASP.net เป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อจาก ASP หรือ Active Server Pages แม้ว่าตัว ASP.net จะเลือกใช้ชื่อเดิมจาก ASP แต่ว่าเทคโนโลยีทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางไมโครซอฟท์เองได้มีการสร้าง ASP.net ขึ้นมาใหม่หมดบนพื้นฐานว่าจาก CLR หรือ Common Language Runtime นั่นทำให้ผู้พัฒนาเองสามารถเลือกใช้ภาษาได้ทุกภาษาที่มีการรอบรับโดย ,NET Framework อาทิ C#, VB,NET เป็นต้น ASP.net 1.0 ได้มีการออกมาครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 พร้อมๆ กับ Visual Studio .NET 2002 เมื่อเดือนสิงหาคม 2546 ASP.net 1.1 ก็ได้มีการออกมาพร้อมกับ Visual Studio .NET 2003 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ASP.net 2.0 ได้มีการออกมาพร้อมกับ Visual Studio .NET 2005 และ SQL Server 2005 มีรูปแบบไฟล์ APSX เป็นชื่อรูปแบบไฟล์ของหน้าแบฟอร์ม ASP.net ปกติแล้วก็จะมีไฟล์รหัสประเภท HTML, XHTML เป็นการใช้กำกับรูปแบบฟอร์มหรือตัวเนื้อหาในเว็บนั้นๆ ส่วนตัวโค้ดอาจอยู่หน้าเดียวกันในแท็กหรือบล็อกหรืออาจจะแยกกันอยู่ในหน้าโค้ดออกมาต่างหากก็ได้เหมือนกัน ASP.net สามารถรองรับการเขียนโค้ดบรรทัดเดียวกันทั้งหมดในไฟล์ ASPX ทว่าส่วนใหญ่แล้ววิธีการนี้จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ นอกจากนี้ก็ยังมีไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ASP.net ประกอบไปด้วย ASCX – เป็นคอนโซลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเอง, ASMX – หน้าเว็บเซอร์วิส และ ASHX – ตัวจัดการ HTTP ด้วยตัวเอง

ข้อได้เปรียบของ ASP.net ระหว่าง ASP

  1. ตัวโค้ดจะได้รับการ complied ส่งผลให้การทำงานเร็วขึ้น จับข้อผิดพลาดช่วงการออกแบบได้
  2. มีการจัดการข้อผิดพลาดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม
  3. ใช้วิธีพัฒนาวินโดวส์แอพพลิเคชั่นอย่างการเลือกใช้ controls, events ช่วยให้การพัฒนาง่ายและดูดีขึ้น
  4. มีหลาย controls, library ที่พร้อมสำหรับการใช้งานให้เลือกสำหรับการพัฒนาที่สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม
  5. พัฒนาได้หลากหลาย เช่น ภาษา C#, VB.NET, J# เป็นต้น
  6. ทำการแคชได้ทั้งหน้า หรือแค่บางส่วนของหน้าที่ต้องการ
  7. แยกโค้ดออกต่างหากจากหน้ารูปแบบได้
  8. Session เลือกบันทึกฐานข้อมูลได้ ไม่เกิดการสูญหาย

รองรับมาตรฐานที่ดีกว่าเดิมและการพัฒนาร่วมกับ CSS