After Sales Service

Home / After Sales Service

มีทีมงานที่คอยให้บริการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน เพราะเรารู้ว่าธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินงาน เนื่องจากบางธุรกิจเวลาเปิดทำการไม่เหมือนกันหรือบางธุรกิจที่เปิดทำการตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด หากประสบปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีธุรกิจไม่ต้องหยุดชะงักพร้อมดำเนินการต่อได้ทันทีในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์