รีวิวโปรแกรมซอฟแวร์ OneDeeX

รีวิวโปรแกรมซอฟแวร์ OneDeeX

ในปัจจุบันนี้ระบบการทำงานในองค์กรหรือกลุ่มธุรกิจ SME หรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารงานมากขึ้น ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระบบ และสามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้ (more…)
Read More
Windows nt คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร

Windows nt คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร

เมื่อพูดถึง ‘Windows nt’ คุณผู้อ่านหลายๆ คนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำ ซึ่ง Windows nt เป็นระบบปฏิบัติการประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดการเครือข่ายในระยะใกล้แบบ LAN ด้วยการจัดการ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร  ระหว่างคอมพิวเตอร์ (more…)
Read More