Windows nt คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร

Home / News / Windows nt คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร

Windows-nt

เมื่อพูดถึง ‘Windows nt’ คุณผู้อ่านหลายๆ คนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำ ซึ่ง Windows nt เป็นระบบปฏิบัติการประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดการเครือข่ายในระยะใกล้แบบ LAN ด้วยการจัดการ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร  ระหว่างคอมพิวเตอร์  รวมทั้งยังถูกสร้างมาให้มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งในระบบนี้รองรับผู้ใช้งานหลายคนได้ ซึ่ง Windows nt ก็จะเขามาช่วยเหลือพร้อมทำการจัดข้อมูลของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะในการใช้งานต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติอันน่าสนใจของ Windows nt

  • ใช้ระบบไฟล์แบบ NT รองรับชื่อไฟล์ยาวถึง 256 อักขระ อีกทั้งยังมาพร้อมระบบพิเศษช่วยเหลือในการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
  • การเชื่อมโยงข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐาน IEEE 802.2

ประสิทธิภาพพิเศษของ WINDOWS NT

สำหรับ Windows NT จัดเป็นระบบ 32 bit ซึ่งทำงานหลายอย่างควบคู่กันไปได้อย่างไม่มีปัญหา อีกทั้งยังสนับสนุนระบบหลาย Processor อีกด้วย ช่วยประมวลผลให้ออกมาได้อย่างมีสมดุล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทจำนวนมากที่ต้องการระบบเครือข่ายในการทำงาน อันมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้การดูแลภายในง่ายขึ้น ก็จะหาซื้อ Super Server ที่มี Micro Processor หลายๆ ตัวมาใช้งานร่วมกับ Windows NT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เครื่องที่ประกอบด้วย Micro Processor 6 ตัว ก็จะมีความเร็วสูงกว่าเครื่องที่มี Micro Processor ตัวเดียวขึ้นไปอีก 6 เท่า เป็นต้น

ระบบเครือข่ายแบบเท่าเทียม

สำหรับระบบเครือข่ายแบบเท่าเทียม จัดเป็นอีกหนึ่งการทำงานซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีมมาก เปรียบเสมือนมีสื่อกลางในการทำงานร่วมกัน โดยผู้ใช้งาน Windows NT จะแบ่งปันในการใช้งานร่วมใช้ข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนผู้ใช้งานอื่นที่ใช้ Windows NT ได้อีกด้วย และอีกหนึ่งคุณสมบัติอันน่าสนใจของ Windows NT ก็ยังสามารถใช้เทคนิคในการจัดการหน่วยความจำแบบ flat ได้อีกด้วย ซึ่งด้วยวิธีนี้จะทำให้การทำงานของ Windows NT เกิดผลลัพธ์สูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในนำมาใช้งานกับโปรแกรมกราฟิก ก็จะช่วยทำให้การทำงานราบรื่นและเร็วขึ้นมาก

คุณสมบัติใช้ในการติดตั้ง

เพื่อใช้ประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดและมีความเสถียรมากที่สุด จึงทำให้ต้องใช้หน่วยประมวลผลกลาง 80486DX ของ Intel ขึ้นไป และต้องมีหน่วยความจำ RAM อย่างต่ำ 12 MB อีกทั้งยังมีพื้นที่ว่างเพื่อใช้ในการติดตั้งบน Hard Disk อีก 100 MB โดยนอกเหนือไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ชิปของ Intel แล้ว ทาง Microsoft เองก็ยังได้ทำงานร่วมกับอีกหลายๆ บริษัท เช่น Digital Equipment Corporation เป็นต้น เพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันก้าวไกล นำ Windows NT ไปใช้งานบนเครื่องได้ในหลายๆ แบบเลยทีเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัย

ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย ก็มีความมั่นคง โดยทางผู้ใช้งานจะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้ ถ้าไม่มีรหัส Windows NT ก็จะไม่ให้เข้าไปอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ User Manager ซึ่งใช้ทำงานเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งใช้แบ่งระดับความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้ต่างๆ ออกเป็นหลายระดับได้อีกด้วย

โปรแกรม Event Viewer ช่วยตรวจตราสอดส่อง

ซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ ก็คือ การทำงานของ Event Viewer โดยสร้างมาเพื่อการทำงานบริหารระบบเครือข่าย ใช้ในการสอดส่องเช็คสิ่งผิดปกติต่างๆ มีปรากฏข้อมูล วันที่/เวลา/รูปแบบการฝ่าฝืน/สถานที่ที่ผู้ฝ่าฝืนกระทำการรวมทั้งชื่อของผู้ฝ่าฝืน เรียกได้ว่ามีข้อมูลที่ละเอียดมากๆ ทำให้ตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย มีหลักฐานในการเอาผิด

ถ้าคุณต้องการระบบรักษาความปลอดภัย ภายใน Windows NT ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วล่ะก็ ไม่ต้องกังวลไป เพราะระบบทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ในขั้น C2 ของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และทาง Microsoft ก็ยังให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานมากขึ้นไปอีก ด้วยการแจ้งว่าจะมีการยกระดับรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้นอีกต่อไปในอนาคต